Kiezen voor talent: workshop

Werken vanuit je talenten, maakt je productiever, meer intrinsiek gemotiveerd en beter betrokken op het werk. In de workshop Kiezen voor talent leer je via interactieve oefeningen, uitwisseling van ervaringen en zelfreflectie hoe je je talent het best kan inzetten voor je job. De workshop is een vervolg op de selfservice Kiezen voor talent.

Pluspunten

Deze workshop is ontwikkeld  in samenwerking met Luk Dewulf

Luk Dewulf heeft het thema “talent” op de kaart gezet.  Hij is auteur van diverse boeken en talent- en burn-outcoach.  Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en ondersteunt organisaties in het introduceren van talentgericht werken. Samen met Luk Dewulf ontwikkelden we een geïntegreerde aanpak omtrent talentontwikkeling.

Toegang tot  het platform “Mytalentbuilder”

Wie deelneemt aan de workshop, krijgt toegang tot Mytalentbuilder. Dat platform biedt je een handige tool met zelftesten om je eigen talenten te herkennen, erkennen en te ontplooien

In groep samen je talenten ontdekken

Door uitwisseling van ervaringen , interactieve oefeningen  en zelfreflectie krijg je pistes aangereikt om je talenten in te zetten op de werkplek.

Voor wie?

Voor iedereen die bewust wil worden van zijn talenten en hoe die in te zetten op de werkplek.

Bereid je voor
  • Volg eerst de online opleiding Selfservice Kiezen voor talent
  • Na je inschrijving voor de workshop ontvang je een toegangscode voor de "Mytalentbuilder"-vragenlijst die je een gedetailleerd overzicht geeft van je talenten
  • Vul de vragenlijst in en breng een uitgeprinte versie van de resultaten mee naar de workshop
Op het programma

De workshop bestaat uit  interactieve oefeningen, opdrachten en uitwisseling van ervaringen. Via verschillende werkvormen leer je:

  • je eigen talenten te(h)erkennen, benoemen en  benutten
  • welke taken je energie geven  en nemen
  • wat er met je talent gebeurt onder stress en druk
  • vaardigheden te ontwikkelen om meer uit je talent te halen
  • contexten te zoeken en te creëren die aansluiten bij je talent.
ter inspiratie

Praktische info

Duur: 1 dag

Locatie: 
FOD Beleid en Ondersteuning WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STPEFTAL1XNT